HVAC - akronim angielskiego wyrażenia Heating, Ventilation, Air Conditioning oznaczającego branżę inżynierii sanitarnej zajmującą się:

W Polsce nie ma dokładnego odpowiednika tego pojęcia, dlatego oznaczenia z języka angielskiego przyjęły się zarówno w publikacjach inżynierskich, jak i w mowie potocznej. Przyjęto dwa sposoby wymawiania tego skrótu: ejczwak (z ang.) lub hwac (z niem.) - obie wersje uznawane są za poprawne.

Oprócz określenia branży budowlanej skrót HVAC służy również do określaniu zawodu (inżynier HVAC lub inaczej mechanical engineer) oraz rodzaju instalacji sanitarnych.

/źródło: Wikipedia/