Jesteśmy firmą z branży chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji działającą w obrębie województwa śląskiego i małopolskiego. Nasza działalność sięga roku 2000 i początkowo obejmowała montaż instalacji chłodniczych oraz serwis i naprawę tych urządzeń.

Chcąc zaspokoić potrzeby rynku lokalnego naszą działalność rozszerzyliśmy o montaż, serwis i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła, projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonywanie pomiarów skuteczności wentylacji i kontroli szczelności instalacji chłodniczych. Szerokie spektrum naszych usług obejmuje projektowanie i montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budownictwie mieszkaniowym jak i usługowym.

Obecnie dysponujemy ekipą montażowo-serwisową, wyposażoną w odpowiedni sprzęt potrzebny do prowadzenia wszelkich czynności związanych z montażem i obsługą w/w urządzeń. Nasze prace wspierane są fachową wiedzą inżynierską z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji, którą świadczy personel z wyższym wykształceniem kierunkowym.

 

 

 

 

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia potrzebne do obsługi urządzeń chłodniczych i elektrycznych:

  • Zielona Karta,
  • Świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, a także urządzeń i instalacji zawierających fluorowane gazy cieplarniane,
  • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do 1kV na stanowisku dozoru i eksploatacji.

Jesteśmy otwarci na nowych kontrahentów, z którymi moglibyśmy rozpocząć współpracę. Istotnym celem jest dla nas również dalsza rozbudowa zaplecza serwisowego.